Regulamin
 1. Każda Klientka SLOW MOVE zobowiązana jest do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca.
 3. Zapis na zajęcia powinien obejmować imię i nazwisko uczestniczki, nr telefonu, adres e-mail oraz nazwę i termin wybranych zajęć wraz z preferowaną formą płatności (gotówka/karta/przelew).
 4. Zapisu na zajęcia można dokonać w recepcji Slow Move – osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 5. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik Slow Move.
 6. Uczestniczkami zajęć mogą być jedynie osoby, które mają uregulowane opłaty za zajęcia.
 7. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 8. Z uwagi na charakter studia – maksymalnie 5 osobowe grupy, w Slow Move obowiązują poniższe zasady. Zapewniają one płynność pracy studia, między innymi, pozwalają na planowanie terminów odrabiania zajęć.
  1. Rezerwację miejsca w grupie gwarantuje wykupienie karnetu lub pojedynczego wejścia.
  2.  Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu w razie nieobecności, z wyjątkiem sezonu wakacyjnego i świątecznego – można zamrozić karnet (dwa razy w roku). Warunkiem, jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym urlopem.
  3. W przypadku pojedynczej nieobecności, zgłoszonej co najmniej 24h wcześniej, w ramach obowiązującego karnetu można odrobić zajęcia w wybranej przez siebie grupie (jeśli są dostępne miejsca).
  4. W innych sytuacjach w razie nieobecności zajęcia przepadają.
  5. Nieobecność na dwóch kolejnych zajęciach bez uprzedzenia o niej, traktujemy jako rezygnację z miejsca w grupie.
  6. W przypadku rezygnacji z zajęć opłata za karnet nie podlega zwrotowi.
  7. Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie na kolejne tygodnie, jest wykupienie nowego karnetu na ostatnich zajęciach ze starego. Brak wpłaty jest rozumiana jako zwolnienie miejsca. Dla zachowania kontynuacji udziału w zajęciach, planowane „międzykarnetowe” przerwy prosimy zgłaszać w recepcji.
  8. Prosimy o informowanie o planowanej nieobecności (można mailowo, telefonicznie lub SMS).
 9. Przed zakupieniem karnetu lub jednorazowego wejścia osoby biorące udział w zajęciach, oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 10. Przed udziałem w pierwszych zajęciach Slow Move należy wypełnić KARTĘ PRZYJĘCIA KLIENTKI.
 11. O wszelkich urazach, kontuzjach i problemach zdrowotnych należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 12. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona – max. 5 osób. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestniczek zostaje zamknięta.
 13. Istnienie grupy warunkuje minimalna liczba 3 osób.
 14. W przypadku nieobecności instruktora SLOW MOVE może wyznaczyć zastępstwo na zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym uczestniczek.
 15. W sytuacjach losowych SLOW MOVE ma prawo do odwołania zajęć. Niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet kolejnych zajęć.
 16. SLOW MOVE zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, instruktora, likwidacji grupy oraz zmiany cennika.
 17.  Ze względu na bezpieczeństwo i komfort ćwiczących prosimy o niespóźnianie się na zajęcia.
 18. Prosimy o zdejmowanie biżuterii do ćwiczeń. Ćwiczymy bez obuwia.
 19. Na sali prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych.
 20. Prosimy nie wnosić na salę jedzenia ani słodkich oraz ciepłych napojów.
 21. SLOW MOVE nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestniczek zajęć pozostawione w szatniach, szafkach oraz w innych pomieszczeniach SLOW MOVE.
 22. Prosimy nie filmować, nie nagrywać i nie fotografować zajęć bez zgody instruktora.
 23. Slow Move zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji dotyczących zajęć drogą mailową lub telefoniczną.