Szkoła rodzenia

Izabela

Szkoła rodzenia

Indywidualne przygotowanie do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Cykl 3 spotkań trwających ok 3h zegarowe.

Spotkanie I

Poświęcimy na omówienie kwestii dotyczących:

Fizjologii porodu i poszczególnych okresów porodu.
Ochrony i przygotowania krocza do porodu.
Subiektywnych doznań rodzącej w porodzie, czyli ścieżki porodowej, zachowań rodzącej w porodzie – jak kobieta przeżywa poród.
Metod łagodzenia i znoszenia bólu porodowego (naturalne i farmakologiczne).
Decyzji o wspólnym porodzie
Wyboru miejsca narodzin, opracowania i przygotowania planu porodu.
Praw kobiety rodzącej.
Roli osoby towarzyszącej w porodzie.

Praca praktyczna: nauka technik oddechowych w porodzie, nauka oddechu w fali skurczowej, praca ciałem w porodzie – jak sobie pomóc i przyśpieszyć akcję porodową, przeciwucisk kości krzyżowej w skurczu porodowym, przejście i przećwiczenie przyjęcia porodu

Spotkanie trwa do 4 godz, możliwość rozbicia na dwie sesje.

Spotkanie II:

Obejmuje omówienie:

Połogu i okresu poporodowego , typowe zmiany i dolegliwości w porodzie, jak sobie z nimi radzić.
Zmian w emocjach i psychice – baby blues.
Karmienia piersią – skąd powstaje pokarm, dieta kobiety karmiącej, mechanizm ssania piersi czyli jak sprawdzić, czy dziecko dobrze ssie i jak sprawdzić czy się najada ?

Spotkanie III:

Poświęcimy omówieniu:

Zmian adaptacyjnych i przystosowawczych u noworodka.
Opieki pediatrycznej w szpitalu nad noworodkiem.
Przygotowania domu na przyjęcie dziecka.
Pielęgnacji noworodka.
Formalności po porodzie.

Przećwiczeniu kąpieli i pielęgnacji noworodka.

Do wszystkich zajęć zapewniamy niezbędne materiały dydaktyczne:
laptop, model miednicy, macicy, noworodka, łożysko, narzędzia porodowe, wyprawkę noworodka, wanienkę do kąpieli, gadżety niezbędne przy karmieniu piersią.

Terminy spotkań ustalamy indywidualnie.

Koszt :
Spotkanie I: 400zł (jeżeli rozbite jest na dwa koszt 250zł za jedno)
Spotkanie II: 350zł
Spotkanie III: 350zł

Patrz też: http://www.rodzimy.pl