Functional Movement Screen

Magda

Functional Movement Screen

Functional Movement Screen, czyli test FMS, jest jedną z metod, która służy ocenie funkcjonalnych wzorców ruchowych. Dzięki analizie uzyskanych w tym teście wyników, można określić występowanie słabych punktów łańcucha kinematycznego i oszacować ryzyko kontuzji. Wyniki testu umożliwiają  przygotowanie indywidualnego planu treningowego ukierunkowanego na wyeliminowania dysfunkcji. (Ćwiczenie ze zdjęcia nie jest elementem testu.)

Więcej na temat FMS: http://www.treningfunkcjonalny.com.pl/aktualnosci.php?wid=7&news=75